Jak zdobyć nowe uprawnienia w branży budowlanej?

Podnoszenie kwalifikacji to najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy albo dostanie awansu. W branży budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można dostać podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci decyzji administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć na ich temat?
Głównie trzeba podkreślić, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch kluczowych kategorii, a mianowicie projektowania a także kierowania robotami budowlanymi. Te dwie grupy dzielą się następnie na szereg różnorakich specjalności, w obrębie których kandydat chce rozszerzyć swoje umiejętności. Należy dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różnorodne specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną oraz wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna dotyczy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych a także elektroenergetycznych. Powinno się też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte tylko przez kandydatów spełniających warunki określone w niemal budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania albo pracy na budowie, jak również wykształcenia kierunkowego średniego lub wyższego.

Polecamy: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz