Uprawnienia budowane – co warto wiedzieć?

Jeżeli już pragniemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, w głównej mierze tj. egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Trzeba jednakże pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w prawie budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak zdobyć?
Przede wszystkim trzeba podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz ujmując dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, średniego albo wyższego, jak również należycie długiego stażu w biznesie budowlanej, na przykład w biurze projektowym albo na placu tworzenia. Wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1-szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść jedynie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w biznesie budowlanej można dostać w obrębie określonej specjalności, na przykład instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz