Liberalizm konserwatywny

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się poprawnie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Prawie każdy ma tyle, że nie zazdrości innym. W idealnym państwie nie posiada ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednak możliwe? Czy gdyby w rzeczywistości udałoby się dostać taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednakże państwo liberalne jest właściwym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system oczywiście miałby własne plusy. Większa swoboda działania. Całkowity brak sprawdzeniu ze strony państwa. Ale zostały żeby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli już prawie każdy mógłby robić to, co preferuje i na co, posiada ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w ustalaniu decyzji majątkowych mógłby doprowadzać do finansowego krachu kompletne państwo. Liberalizm to właściwy nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia kontroli. Do upadku moralności też. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one uzależnione, i od naszej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Więcej informacji: Liberalizm gospodarczy

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz