Z wizytą u notariusza

Spora większość osób u notariusza pojawia się maksymalnie dwa razy w swoim życiu. Kancelaria notarialna Łódź najczęściej odwiedzana jest, gdy mamy zamiar sprzedania albo zakupienia nieruchomości. Notariusz Łódź właśnie może nam z tymi kwestiami pomóc.

 Z czego składają się notarialne koszty?
Jeśli posiadamy mieszkanie, które pragniemy sprzedać, bardzo prawdopodobne jest, że nie będziemy u notariusza ponosić kosztów. Wynika to z praktyki. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady, ponieważ to strony decydują o postanowieniach, które będzie zawierała umowa, a w tym także i jaki sposób będzie poniesienia jej kosztów. Wyjątkiem jest podatek – w każdym momencie płaci go osoba zobowiązana, co określają takie ustawy jak: podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Co składa się na notarialne opłaty?
Na jakie notarialne opłaty przygotowani musimy być przy umowie sprzedaży?
Przy standardowej umowie sprzedaży, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lokalu z wtórnego rynku, na przykład nieruchomość gruntową, mamy obecne 5 opłat, które zazwyczaj występują:
– pcc, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to 2% od wartości nieruchomości,
– podatek VAT wynoszący 23% od wynagrodzenia notariusza,
– taksa notarialna – co znaczy wynagrodzenie notariusza. Jest ona wyliczana na podstawie wartości nieruchomości,
– opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wynosząca 246,00 złotych brutto – jednakże nie będzie jej o ile sprzedawane jest, bez księgi wieczystej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
– opłata sądowa – najczęściej za wpis nowego posiadacza w księdze wieczystej w związku z umową dystrybucji, standardowo wynosi dwieście pln,
– koszt wypisów notarialnego aktu – wynosi 7 pln i 38 groszy brutto za każdą stronę umowy, mnoży się ją przez ilość wypisów. Wypisy, które są potrzebne to: do sądu wieczystoksięgowego, dla stron, wydziału geodezji, urzędu skarbowego, czasem też dla spółdzielni.
 

Polecam: notariusz łódź widzew.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin / / Prawo

Dodaj komentarz