Dodatkowe lekcje dla nauczycieli

Dużym problemem nauczycieli z większym stażem jest fakt, że nie rozumieją oni swoich uczniów. Właściwie każde pokolenie było wychowywane w innych ustaleniach i każde także miało inne dylematy. Nauczyciel może posiadać trudność, ażeby zrozumieć swoich uczniów, zwłaszcza gdy jest od nich na prawdę dużo starszy.

Szkolenia nauczycieli na prawdę często pozwalają niwelować ten problem i tę ogromną przepaść pokoleniową. W takich szkoleniach chodzi o to, żeby zademonstrować nauczycielom, jakie są kłopoty współczesnej młodzieży, jakie potrzeby mają uczniowie i co można zrobić, żeby ułatwić im pozyskiwanie wiedzy i umiejętne jej zastosowanie. Na takich szkoleniach obecni są psycholodzy, którzy omawiają wiele ważnych aspektów istotnych z punktu widzenia młodych ludzi. Nauczyciele mogą się dzięki temu dowiedzieć o swoich uczniach z całą pewnością więcej i wypracować sobie metody pomocy uczniom. Całkiem zrozumiałe jest, że samo przyswajanie wiedzy nie jest bardzo ważne, ważne jest również podejście nauczyciela do ucznia. Jeżeli uczeń szanuje nauczyciela, wierzy mu i ufa, to ich relacje będą z całą pewnością lepsze, a to przełoży się również na bardziej intuicyjne pozyskiwanie wiedzy. Zwłaszcza istotne jest umiejętne podejście do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kiedy kształtuje się ich stosunek do nauki i nauczycieli oraz całej instytucji szkoły. Jeżeli ten odcinek będzie zaniedbany, w szczególności w kontekście psychicznym, to dziecko w późniejszym czasie będzie mniej chętne do nauki i nie będzie tak bardzo szanowało nauczycieli. Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli mogą wiele zmodyfikować w ich pracy.

Źródło: wopfu.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz