Uprawnienia budowlane – program

Jeżeli już pragniemy zdobyć awans w branży budowlanej, warto skorzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak też prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać tylko i jedynie poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to powinno się wiedzieć
Należy zaznaczyć że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, natomiast druga część, do której można przystąpić jedynie po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten główny podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej odróżnia się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną a także elektroenergetyczną. Natomiast uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz