metody pomiarowe

 

Używanie białek w medycynie jest naprawdę szerokie. Ażeby natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W zależności od tego, czy białko posiada zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy także pragniemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się odpowiednie metody funkcjonowania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, trzeba wyodrębnić informację genetyczną i zmienić ją w formę, która może być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w zależności od potrzeb jeszcze inne metody, bardziej albo mniej wyrachowane. W podobnych założeniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana też w bardzo wielu sytuacjach biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, aby zdobyć białko o odpowiednim profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, niemniej jednak białko można również uzyskać syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko wytwarza się w celach naukowych, do testowania treści genetycznej i w celu budowy nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma może mieć najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka wykorzystuje się w popularnych laboratoriach, gdzie chcemy dowiedzieć się więcej o człowieku, naszej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą także poszukiwać skutecznych leków na nowotwory.

Warto sprawdzić: Analityka białek.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz