Pożyczka na zakup samochodu

Przyznanie kredytu bądź pożyczki wiąże się z koniecznością udowodnienia, że mamy zdolność kredytową. Przy braku takiej zdolności ryzyko niespłacenia zadłużenia jest tak wysokie, że żadna instytucja finansowa nie zaryzykuję udzielenia pożyczki. Jednakże część instytucji decyduje się na pożyczenie pieniędzy pod zastaw, warto wymienić usługę, jaką jest pożyczka pod zastaw samochody.

Model ten zakłada, że danemu klientowi udzielona zostanie pożyczka w momencie, gdy klient ten pozostawi w zastawie wartościową rzeczy. Akurat w tym przypadku mowa jest o samochodzie, a samochód wciąż pozostaje własnością kredytobiorcy, jednakże zapis umowy stanowi, iż w przypadku braku regularnej spłaty rat bądź zupełnej niemożności zapłacenia której raty, bądź również całości zadłużenia, majątek wskazany w umowie kredytowej, w tym przypadku samochód należący do kredytobiorcy, zostanie odebrany przez instytucje finansową na poczet zaistniałego zadłużenia. Zastaw taki pozwala firmie finansowej zabezpieczyć się w przypadku, gdy Klient nie rokuje na spłatę, niemniej jednak równocześnie posiada pasywa, które mogą w tym przypadku zminimalizować ewentualną stratę. Pożyczki prywatne pod zastaw samochodu są w bardzo wielu sytuacjach oprocentowane dość nisko, dlatego że samochód stanowi tutaj zabezpieczenie, lecz nie może być to żaden model samochodu, a tylko takie auto, które po dystrybucji pozwoli pozyskać minimum wartość kredytu, który został zaciągnięty na poczet takiego zestawu. Dbając o spadające ceny rynkowe aut, które wiążą się z upływem czasu, samochód w każdej chwili zostanie wyceniony na wartości niższą.
Polecam: pożyczki pod zastaw samochodu bez BiK.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin / / Motoryzacja

Dodaj komentarz